Over ons

Bepaal zelf uw jaarlijkse kosten. Klant is toch koning!
HADO Administratiekantoor is een administratiekantoor gevestigd in 's-Hertogenbosch. Wij geven onze klanten extra aandacht die ze nodig hebben. HADO Administratiekantoor streeft er na om onze klanten te voorzien van een betrouwbare en hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening. De klant is bij ons koning en bepaalt dan ook zelf wat hij wil betalen voor het verzorgen van zijn boekhouding.

Kunnen wij een verzoek of vraag niet beantwoorden , hebben wij in ons netwerk een gerenommeerd accountants“ belastingadvieskantoor die ons kan voorzien van hoogwaardig financieel en fiscaal advies. Wij werken ook samen met een groot advocatenkantoor om juridische vraagstukken te kunnen beantwoorden. Hierdoor kunnen wij onze klanten voorzien van de juiste dienstverlening op maat met een daarbij behorend redelijk tarief.

Al sinds 2003 verzorgen wij voor onze klanten naar tevredenheid de financiële administraties.

Dienstverlening

Op basis van uw wensen verzorgen wij geheel of gedeeltelijk uw boekhouding. Wij kunnen daarbij op uw bedrijf gebruik maken van uw software. Maar veel cliënten kiezen ervoor hun boekhouding door ons op ons kantoor te laten verzorgen. Wij maken dan gebruik van onze eigen boekhoudsoftware. Wij verwerken uw boekhouding per maand of per kwartaal. Op die manier kunnen wij u altijd snel rapporteren en samen met u een financiële vinger aan de pols van uw bedrijf houden.

Loonadministratie

Loonadministratie is een aparte discipline en daarom maken wij gebruik van een gerenommeerd bureau in ons netwerk.

Ontbreekt het je aan kennis of kostbare tijd om een complete salarisadministratie te voeren? Laat dan alle salarisverloningen, loonheffingen, pensioenaangiften en overige verplichtingen over aan ons. Wij voeren de werkzaamheden deskundig en betrouwbaar voor je uit, zodat je je volledig kan richten op je kernactiviteiten.

Wij nemen de zorg voor je salarisadministratie volledig bij je uit handen. In overeenstemming met je wensen, verzorgen wij periodieke salarisberekeningen en de daaraan gekoppelde loonheffingsaangiften naar de Belastingdienst. Ook de eventuele pensioenaangiften, jaarlijkse administratieve afhandelingen zoals het verzorgen van jaaropgaven en overige gerelateerde administratieve werkzaamheden zijn bij ons in goede handen.

Samenstellen Jaarrekening

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide. De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen (boek)jaar heeft gedraaid.
De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden met aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen, de zogenaamde activa en aan de creditzijde (rechts) de schulden, de zogenaamde passiva.
De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies en laat zien wat uw inspanningen afgelopen (boek)jaar hebben opgeleverd.
Uit de jaarrekening kunnen de zogenaamde Kengetallen worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en (eventueel) met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van vorige jaren en vergeleken met uw collega’s in dezelfde bedrijfstak? Op basis van deze informatie kunt u ook beslissingen nemen voor de (nabije) toekomst van uw onderneming.
De jaarrekening is in de eerste plaats van belang voor de ondernemer zelf. Maar informatie die nuttig is voor u kan natuurlijk ook nuttig zijn voor derden.
Zo willen bankiers en andere vermogensverschaffers graag weten hoe goed het bedrijf draait en hoe de vermogenspositie is. De fiscus moet weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid.
Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die het bedrijf presenteert. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens.
Voor een besloten vennootschap geldt de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening (of delen daaruit). Elke B.V. dient ten minste de balans en de toelichting daarop ter inzage te leggen bij het handelsregister. Naarmate een B.V. groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook de winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop) voor iedereen ter inzage worden gelegd.

Belastingzaken
HADO Administratiekantoor streeft als doel na dat onze cliënten binnen de kaders van de wetgeving zo gunstig mogelijk gebruik maken van de belasting regelgeving.
Verzorgen periodieke aangiften
Maandelijks of per kwartaal dienen diverse belasting aangiften verzorgd te worden. Wij kunnen deze periodieke verplichtingen verzorgen.

De volgende belastingen komen hiervoor in aanmerking:
— Loonbelasting;
— Omzetbelasting ofwel BTW

Verzorgen aangifte inkomstenbelasting
Aan de hand van de jaarrekening en door de client te verstrekken persoonlijke gegevens, wordt de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgesteld. Hierbij wordt aan client een checklist verstrekt, zodat met zo min mogelijk inspanning van de client de aangifte door ons verzorgd kan worden.

Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
Aan de hand van de jaarrekening van de Besloten Vennootschap (BV) worden de cijfers verwerkt in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierbij wordt rekening gehouden met fiscaal toegestane aftrekposten.

Bezwaarschriften opstellen
Indien door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag afwijkt van de ingediende aangifte, wordt een bezwaarschrift ingediend. In het bezwaarschrift worden de redenen tot het bezwaarschrift opgenomen.

Voor juridische dienstverlening maken wij gebruik van ons netwerk.

Bij juridische dienstverlening kunt u denken aan:

 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • risicovolle transacties;
 • aansprakelijkheden;
 • ondernemingsoverdracht;
 • bijzondere relaties;
 • huurcontracten;
 • beëindigingsovereenkomsten;
 • langlopende overeenkomsten

Altijd online
In de huidige markten is het belangrijk om altijd goed op de hoogte te zijn, dingen kunnen razendsnel veranderen en hier moet je op kunnen inspelen. Met het online boekhouden van HADO Administratiekantoor kan dit! Uw gehele boekhouding staat altijd online, deze kunt u dus altijd en overal inzien via smartphone, tablet of uw computer.
Naast het feit dat u altijd bij uw boekhouding kan heeft het nog een voordeel: dankzij de scan en herken software worden al uw facturen en bonnen een stuk sneller verwerkt.
Maak beslissing op basis van de meest recente gegevens en voorkom financiële verassingen!

Documenten digitaal verwerken
Basecone is opgericht om het leven van accountants en ondernemers makkelijker te maken en inmiddels uitgegroeid tot de standaard op het gebied van digitale documentverwerking. Facturen en documenten kunnen automatisch, snel en gemakkelijk worden aangeleverd en geboekt worden in de met Basecone gekoppelde online boekhoudsystemen. Basecone herkent aangeleverde facturen automatisch en doet een boekingsvoorstel dat je vervolgens controleert en accordeert.
Snel en gemakkelijk aanleveren
Het aanleveren van je documenten kan op verschillende manieren. Via Basecone kan je de documenten uploaden, maar je kunt ze ook opsturen via e-mail of uploaden onderweg met de Basecone app.

Bankkoppeling
Handmatig overtypen of up- en downloaden is niet meer nodig want met de boekhoudkoppeling worden uw transacties automatisch verstuurd naar uw boekhoudpakket. Exact Online ondersteunt uw betaal- en incasso-opdrachten rechtstreeks vanuit uw bank versturen. Dat scheelt tijd en voorkomt fouten.

Starters

Als u wilt starten als zelfstandig ondernemer, komen er veel administratieve werkzaamheden bij kijken. Starters zijn al snel geneigd om dit naar het tweede plan te schuiven, terwijl juist voor de startende ondernemers het spreekwoord opgaat: Een goed begin, is het halve werk. Wij kunnen u helpen met de keuze van de rechtspersoon van uw onderneming, het opzetten van de boekhouding, de juiste facturering, financiering en de uitleg met welke soorten belastingen en verplichtingen u te maken krijgt. Wij kunnen u helpen bij het maken van een ondernemingsplan (business plan), contact met de Belastingdienst, UWV en de Kamer van Koophandel.
Wij weten als geen ander hoe moeilijk het voor een startende zelfstandige/ondernemer is om een eigen onderneming op te starten. Juist in de beginperiode moet u ondernemen en zo snel mogelijk omzet maken. Daarom denken wij met u mee en geven u het juiste advies om een snelle start te maken.

Als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) bent u in staat om snel en flexibel te werken. Hierbij heeft u te maken met specifieke fiscale en administratieve regels. Zo mag er geen sprake van een dienstbetrekking. Als dit wordt geconstateerd kan dat leiden tot heffing van loonbelasting en premies werknemersverzekering.

Rechtspersonen
Afhankelijk van uw plannen, persoonlijke situatie, branche, etc. is de keuze van de rechtspersoon van uw onderneming een zeer belangrijke keus. Wij vertellen u de voordelen van een eenmanszaak, Vennootschap onder Firma (VOF) en Besloten Vennootschap (BV). Wij kunnen u wijzen op de gevaren, voor- en nadelen van iedere rechtspersoon.

Startkapitaal
Een van de belangrijkste zaken, waar een starter mee te maken krijgt is de financiering of het startkapitaal van zijn onderneming. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van een ondernemingsplan met een meerjaren prognose. Hierin komt de behoefte aan financiële middelen naar voren. Met het ondernemersplan kunt u naar een bank of andere financier.
Waarom HADO Administratiekantoor?

Wij kunnen u van dienst zijn bij al uw ondersteunende activiteiten, zoals boekhouding en belastingzaken.
Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. U zult constateren dat een dergelijk eerste gesprek verhelderend werkt en nieuwe inzichten en ideeën genereert. Uw plannen krijgen meer diepte en de kans van slagen neemt toe.

Tarieven

Startende ondernemers

€800,-excl. btw per jaar
 • 1. Verzorgen van de boekhouding
 • 2. Aangiften BTW
 • 3. Samenstellen van de jaarrekening
 • 4. Aangifte Inkomstenbelasting ( ook voor uw partner )
 • 5. Tussentijdse rapportage
 • 6. Correspondentie derden (belastingdienst, banken)
 • 7. Startersbegeleiding
 • 8. Opstellen Ondernemingsplan
 • 9. Begeleiding en fiscaal advies

Eenmanszaak

€1200,-Vanaf excl. btw per jaar
 • 1. Verzorgen van de boekhouding
 • 2. Aangiften BTW
 • 3. Samenstellen van de jaarrekening
 • 4. Fiscale aangiften Inkomstenbelasting ( incl. partner )
 • 5. Correspondentie belastingdienst en derden
 • 6. Tussentijdse cijfers
 • 7. Begeleiding en fiscaal advies

V.O.F.

€1400,-Vanaf excl. btw per jaar
 • 1. Verzorgen van de boekhouding
 • 2. Aangiften BTW
 • 3. Samenstellen van de jaarrekening
 • 4. Fiscale aangiften Inkomstenbelasting beide vennoten incl partners
 • 5. Correspondentie belastingdienst en derden
 • 6. Tussentijdse cijfers

B.V.

€1400,-Vanaf excl. btw per jaar
 • 1. Verzorgen van de boekhouding
 • 2. Aangiften BTW en Loonheffing
 • 3. Samenstellen van de jaarrekening
 • 4. Fiscale aangiften Dividendbelasting en Vennootschapsbelasting
 • 5. Aangifte Inkomstenbelasting DGA
 • 6. Correspondentie belastingdienst en derden
 • 7. Tussentijdse cijfers
 • 8. Begeleiding en fiscaal advies

Holding

€750,-Vanaf excl. btw per jaar
 • 1. Verzorgen van de boekhouding
 • 2. Aangiften BTW en Loonheffing
 • 3. Samenstellen van de jaarrekening
 • 4. Fiscale aangiften Dividendbelasting en Vennootschapsbelasting
 • 5. Aangifte Inkomstenbelasting DGA
 • 6. Correspondentie belastingdienst en derden
 • 7. Begeleiding en fiscaal advies

Contact

HADO Administratiekantoor wil graag uw vragen beantwoorden. Wij maken voor u een geheel vrijblijvende offerte op maat. Wij hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn.

HADO Administratiekantoor
Graafseweg 14B
5213 AL
‘s-Hertogenbosch
06-42740689

Algemene voorwaarden

  Hado Administratiekantoor Graafseweg 14B 5213 AL 's-Hertogenbosch